dịch vụ sau bán hàng và bảo trì

FRA cung cấp các dịch vụ sửa chưa bao gồm:

  • Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/24/7 trong suất quá trình bảo hành hệ thống.
  • Dịch vụ gia hạn bảo hành hệ thống
  • Dịch vụ thiết kế đánh giá và nâng câp tổng thể hệ thống
  • Dịch vụ hỗ trợ từ xa 
  • Dịch vụ đào tạo vận hành hệ thống 
Tài liệu dịch vụ sau bán hàng

Dự án của chúng tôi

Xem dự án

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ