gHI SỰ CỐ VÀ GS CHẤT LƯỢNG

MÔ TẢ HỆ THỐNG

Hệ thống ghi sự cố và giám sát chất lượng điện năng là một hệ thống tự động thực hiện thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu hệ thống điện trong điều kiện vận hành bình thường cũng như trong điều kiện vận hành sự cố.

Hệ thống giúp cung cấp nguyên nhân sự cố, dạng sóng, trạng thái của thiết bị và các thông tin cần thiết khác để phân tích hệ thống điện.

Thông tin chi tiết của hệ thống ghi sự cố sẽ giúp người điều khiển điều chỉnh chế độ vận hành, chỉnh định nhằm khắc phục cho các sự cố hệ thống nhất định và phân tích chất lượng của hệ thống điện để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống.

Tài liệu sản phẩm

Giải pháp linh hoạt & đáng tin cậy

Kiến trúc Mô-đun
và Thông minh

Giao diện Thân thiện
dễ sử dụng

Chế độ Bảo mật
Hạ tầng Quan trọng

Thiết kế Linh hoạt
Tự động hóa

Đặc tính tiêu biểu

Hệ thống ghi sự cố và giám sát chất lượng điện năng do FRA xây dựng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (IEC, IEEE) và các tiêu chuẩn của Điện lực Việt Nam, đồng thời kết nối được với hệ thống ghi sự cố tại trung tâm điều độ Quốc gia A0

FRA cung cấp trọn gói các giải pháp cho các hệ thống ghi sự cố bao gồm: Cung cấp, lắp đặt, cấu hình thiết bị, xây dựng dữ liệu và thử nghiệm nghiệm thu với Trung tâm điều độ quốc gia.

Dự án của chúng tôi

Xem dự án

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ