Video Giải pháp và Dự án

Giải pháp Digital Substations Made Simple

Easergy P5 Protection Relays

Cửa phân làn – Speed gate

Giải pháp quản lý online vận hành TBA

Chỉ sau 4 ngày có mặt tại công trường, bộ đôi FRA – Hồng Sơn & Minh Hiếu đã cùng với những người anh em JGC hoàn thiện xong Thử nghiệm ETE của nhà máy TTC02 với 3 trung tâm A0, A2 & SPC, TTC02 đã sẵn sàng hoà lưới!

Năm 2020 khép lại bằng việc về đích không thể ngoạn mục hơn của dự án ĐMT Vĩnh Long, qua đó giúp FRA hoàn thành toàn bộ các dự án và kế hoạch 2020. ❤️ 2018 FRA tự hào đóng góp hoàn thành 2 trong top 3 dự án Điện Mặt Trời đầu tiên của […]

FRA hoàn thành dự án: Control & Protection Panel & SCADA System for Krong Pa Solar farm – 50MW (Scada system for Substation & Solar farm – Inverter Station TMEIC)

FRA hoàn thành dự án: SCADA System for 110 kV Tan Son Nhat Substation EVN

FRA triển khai thành công hệ thống điều khiển cụm nhà máy GELEX: Control/Protection/FR/Metering/Telecom/Scada System for Gelex 1, 2 &3 Wind farm Power Plant

FRA hoàn thiện cụm nhà máy điện gió của GELEX: Control/Protection/FR/Metering/Telecom/Scada System for Huong Phung 1, 2  Wind farm Power Plant

FRA cung cấp hệ thống: Networking & Firewall Total for Nhiet Dien Thai Binh (EVN), Son La hydropower, Hoi Quang hydropower, Hoa Binh hydropower, Lai Châu ….

Xem thêm

Chỉ sau 4 ngày có mặt tại công trường, bộ đôi FRA – Hồng Sơn & Minh Hiếu đã cùng với những người anh em JGC hoàn thiện xong Thử nghiệm ETE của nhà máy TTC02 với 3 trung tâm A0, A2 & SPC, TTC02 đã sẵn sàng hoà lưới!

Năm 2020 khép lại bằng việc về đích không thể ngoạn mục hơn của dự án ĐMT Vĩnh Long, qua đó giúp FRA hoàn thành toàn bộ các dự án và kế hoạch 2020. ❤️ 2018 FRA tự hào đóng góp hoàn thành 2 trong top 3 dự án Điện Mặt Trời đầu tiên của […]

FRA hoàn thành dự án: Control & Protection Panel & SCADA System for Krong Pa Solar farm – 50MW (Scada system for Substation & Solar farm – Inverter Station TMEIC)

FRA hoàn thành dự án: SCADA System for 110 kV Tan Son Nhat Substation EVN

Xem thêm

Chỉ sau 4 ngày có mặt tại công trường, bộ đôi FRA – Hồng Sơn & Minh Hiếu đã cùng với những người anh em JGC hoàn thiện xong Thử nghiệm ETE của nhà máy TTC02 với 3 trung tâm A0, A2 & SPC, TTC02 đã sẵn sàng hoà lưới!

Năm 2020 khép lại bằng việc về đích không thể ngoạn mục hơn của dự án ĐMT Vĩnh Long, qua đó giúp FRA hoàn thành toàn bộ các dự án và kế hoạch 2020. ❤️ 2018 FRA tự hào đóng góp hoàn thành 2 trong top 3 dự án Điện Mặt Trời đầu tiên của […]

FRA hoàn thành dự án: Control & Protection Panel & SCADA System for Krong Pa Solar farm – 50MW (Scada system for Substation & Solar farm – Inverter Station TMEIC)

FRA hoàn thành dự án: SCADA System for 110 kV Tan Son Nhat Substation EVN

FRA triển khai thành công hệ thống điều khiển cụm nhà máy GELEX: Control/Protection/FR/Metering/Telecom/Scada System for Gelex 1, 2 &3 Wind farm Power Plant

FRA hoàn thiện cụm nhà máy điện gió của GELEX: Control/Protection/FR/Metering/Telecom/Scada System for Huong Phung 1, 2  Wind farm Power Plant

Xem thêm

Chỉ sau 4 ngày có mặt tại công trường, bộ đôi FRA – Hồng Sơn & Minh Hiếu đã cùng với những người anh em JGC hoàn thiện xong Thử nghiệm ETE của nhà máy TTC02 với 3 trung tâm A0, A2 & SPC, TTC02 đã sẵn sàng hoà lưới!

Năm 2020 khép lại bằng việc về đích không thể ngoạn mục hơn của dự án ĐMT Vĩnh Long, qua đó giúp FRA hoàn thành toàn bộ các dự án và kế hoạch 2020. ❤️ 2018 FRA tự hào đóng góp hoàn thành 2 trong top 3 dự án Điện Mặt Trời đầu tiên của […]

FRA hoàn thành dự án: Control & Protection Panel & SCADA System for Krong Pa Solar farm – 50MW (Scada system for Substation & Solar farm – Inverter Station TMEIC)

FRA hoàn thành dự án: SCADA System for 110 kV Tan Son Nhat Substation EVN

Xem thêm

Chỉ sau 4 ngày có mặt tại công trường, bộ đôi FRA – Hồng Sơn & Minh Hiếu đã cùng với những người anh em JGC hoàn thiện xong Thử nghiệm ETE của nhà máy TTC02 với 3 trung tâm A0, A2 & SPC, TTC02 đã sẵn sàng hoà lưới!

Năm 2020 khép lại bằng việc về đích không thể ngoạn mục hơn của dự án ĐMT Vĩnh Long, qua đó giúp FRA hoàn thành toàn bộ các dự án và kế hoạch 2020. ❤️ 2018 FRA tự hào đóng góp hoàn thành 2 trong top 3 dự án Điện Mặt Trời đầu tiên của […]

FRA hoàn thành dự án: Control & Protection Panel & SCADA System for Krong Pa Solar farm – 50MW (Scada system for Substation & Solar farm – Inverter Station TMEIC)

FRA hoàn thành dự án: SCADA System for 110 kV Tan Son Nhat Substation EVN

FRA triển khai thành công hệ thống điều khiển cụm nhà máy GELEX: Control/Protection/FR/Metering/Telecom/Scada System for Gelex 1, 2 &3 Wind farm Power Plant

FRA hoàn thiện cụm nhà máy điện gió của GELEX: Control/Protection/FR/Metering/Telecom/Scada System for Huong Phung 1, 2  Wind farm Power Plant

Xem thêm