TỦ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ

Tủ phân phối AC/DC dùng để cấp nguồn điện tự dùng xoay chiều và một chiều

Tủ đấu dây ngoài trời được trang bị các khối cầu đấu

Tủ bảo vệ PP đế lắp các rơ le bảo vệ (còn gọi là tủ bảo vệ rơ le). Tủ bảo vệ có trang bị các khối thứ nghiệm

Tủ điều khiển thường được trang bị các chức năng

PLC (Power Line Carrier) được sử dụng rộng rãi để truyền tải thông tin qua đường dây cao thế

Tủ RTU (Remote Terminal Units) được sử dụng cho điều khiến từ xa và cho hệ thống SCADA.